Powered by VipTek

Централни комитет Савеза комуниста ЈугославијеЦентрални комитет Савеза комуниста Југославије (скраћено ЦК СКЈ) је био највиши руководећи орган у Савезу комуниста Југославије између два Конгреса.

Од априла 1919. до јуна 1920. године називао се Централно партијско веће СРПЈ(к) (Социјалистичка радничка партија Југославије (комуниста)), од јуна 1920. до фебруара 1925. године Централно партијско веће КПЈ и од фебруара 1925. до Шестог конгреса КПЈ, новембра 1952. године, Централни комитет КПЈ.

Централни комитет СКЈ је био највиши партијски орган у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, у којем су били заступљени представници Партије из свих југословенских република и покрајина.

Године 1963, уместо функције генералног секретара уведена је функција председника СКЈ, а Јосип Броз Тито је ту функцију обављао до своје смрти, маја 1980. године. Након њега, редослед председника је био следећи:

Лазар Мојсов (1980-1981)

Душан Драгосавац (1981-1982)

Митја Рибичич (1982-1983)

Драгослав Марковић (1983-1984)

Али Шукрија (1984-1985)

Видоје Жарковић (1985-1986)

Миланко Реновица (1986-1987)

Бошко Крунић (1987-1988)

Стипе Шувар (1988-1989)

Милан Панчевски (1989-1990)

Централни комитет је нестао са политичке сцене јануара 1990. године, распадом Савеза комуниста Југославије.


Види још


Чланови Централног комитета КПЈ-СКЈ

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks

Зграда Историјског музеја Србије на Тргу Николе Пашића бр 11 (некада Трг Маркса и Енгелса) у којој се налазило средиште ЦК КПЈ, до пресељења у зграду на Новом Београду

Зграда Пословног цента „Ушће“ на Новом Београду у којој је до 1990. године налазило средиште ЦК СКЈ

Насловна Документа Контакт Вести Едукација Галерија Press Истраживања Вести дана КОС